(Andy Liauw 演藝人媒體報道) 劉婷婷Coka赤柱拍MV 引外籍遊客圍觀合影 廖安迪做護花使者 (內地十大媒體) | 香港藝人網 HK Artist - 最強的演藝人O2O平台

劉婷婷Coka赤柱拍MV 引外籍遊客圍觀合影 廖安迪做護花使者 (內地十大媒體)

Andy Liauw  演藝人傳媒報導: 劉婷婷Coka赤柱拍MV 引外籍遊客圍觀合影 廖安迪做護花使者 (內地十大媒體)

Andy Liauw 演藝人傳媒報導: 劉婷婷Coka赤柱拍MV 引外籍遊客圍觀合影 廖安迪做護花使者 (內地十大媒體)

劉婷婷Coka赤柱拍MV 引外籍遊客圍觀合影
網易
http://ent.163.com/18/0507/11/DH6VR1N400038793.html
 
搜狐
http://www.sohu.com/a/230707441_100110321
 
百度
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1599775930030993947
 
娛釆網
http://www.yucainews.com/yinyue/2285.html
 
環球網娛樂
http://ent.huanqiu.com/yuleyaowen/2018-05/11986782.html
 
果樂頭條
http://mini.itunes123.com/a/20180507131859694/?pujobu=91oxk
 
千龍網娛樂
http://ent.qianlong.com/2018/0507/2557854.shtml
 
云浮時刻網
http://www.yfcnn.com/city/guandian/20180507/5838443.html
 
先鋒娛樂
http://www.pioneersci.com/v-1-232853.aspx
 
小七新聞
http://news.80x08.com/8de4e9ab7c48f2a79d46c1603827b033283b513902400b.html
 
星潮娱乐网
http://www.istartide.com/v-1-208986.aspx
 
雪花新聞
https://www.xuehua.us/2018/05/07/%E5%88%98%E5%A9%B7%E5%A9%B7coka%E8%B5%A4%E6%9F%B1%E6%8B%8Dmv-%E5%BC%95%E5%A4%96%E7%B1%8D%E6%B8%B8%E5%AE%A2%E5%9B%B4%E8%A7%82%E5%90%88%E5%BD%B1/zh-cn/

 

演藝人價錢報價
  • 2018-05-07

  • 香港藝人網 藝人Artist登記
  • 香港藝人網 尋找藝人Artist
  • 香港藝人網 藝人Artist紀錄
  • 「香港藝人網」各藝人之優質藝人訓練培訓課程班
  • 香港藝人Artist專業網上宣傳推廣及資訊平台、藝人宣傳推廣